Nieuwbouw

Sinds 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). T&t Energie kan u adviseren over de maatregelen om te voldoen aan de BENG-eisen en kan de BENG berekeningen voor u maken en registreren.


Naast de vereisten vanuit de BENG worden aan de nieuwbouw van woningen en kantoren ook eisen gesteld op het gebied van de millieuprestatie van materialen: de MPG. T&t Energie kan ook de MPG berekeningen voor uw project maken.


Jeroen Tent heeft ruime ervaring met het maken van BENG berekeningen en de voorloper hiervan, de EPC. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de BENG norm. 


Neem contact op voor meer informatie of een offerte.